HIC ET NUNC
Tady a teď  -  Here and Now  -  Hier und jetzt

Fotografie okolního světa zachycují jedinečné okamžiky, 

které vznikají při zmáčknutí spouště fotoaparátu 

na jednom místě ( Tady ),  v neopakovatelném čase ( Teď ), 

aby se jednou provždy staly součástí historie..........